APCOA PARKING Danmark A/SAPCOA PARKING Danmark A/S

Vision & mission

Vores vision

Vores vision

WE CONNECT PARKING, MOBILITY & URBAN LIFE

Parkering er vores kernekompetence og grundlaget for vores arbejde – vi er en operatør som leverer ekspertise i alle aspekter af parkeringsdrift. Vi forbinder forbrugere, partnere, biler og parkeringspladser – som markedsleder og operatør er vi i stand til at gøre dette. Vi er eksperter i parkering og i at hjælpe folk med at nå frem til deres destination – at være en del af smart city og mobilitet er derfor en styrke hos os. Vores kunder forventer at vi leverer innovative fremtidssikre løsninger også ud over parkering.

Vores mission

Vores mission

Alt vores arbejde understøttes af fem differentieringsparametre:

 • Vi er en specialiseret parkeringsoperatør for både private, erhvervs- og offentlige kunder
 • Vi forbinder kunder, biler og parkeringspladser gennem teknologi og services.
 • Vi maksimerer værdi for kunder og vi er partnere for investorer og ejere.
 • Vi er eksperter i:
  • valg af parkeringsløsninger
  • drift og vedligehold af parkeringsanlæg
  • parkeringskontrol og sagsbehandling
  • forretningsudvikling af parkeringsejendomme
 • Vi tilbyder specifikke løsninger til alle sektorer
  • lufthavne
  • events & hoteller
  • byer & shoppingcentre
  • hospitaler & uddannelse

Vores værdier

For at opfylde vores vision og mission mener vi, det er vigtigt at samtlige medarbejdere hos APCOA arbejder ud fra det samme sæt værdier.

Kundefokus

Vi fokuserer på at levere den bedste service til bilisterne og den mest professionelle parkeringsløsning til ejerne af parkeringsanlæg. Parkering skal være så let som muligt for bilister og kunder. Derfor arbejder alle medarbejdere ud fra, at kunder og bilister skal være i fokus og have en korrekt og god service.

Respekt

APCOA arbejder i en branche, hvor vi administrer parkeringsanlæg for andre og det kræver, at vi først og fremmest har respekt for hinanden men også har en respekt for kundens ejendom og for de mennesker der færdes på parkeringsanlæggene og parkerer deres biler.

Team-orienteret

I APCOA arbejder vi ud fra tesen om, at når vi arbejder sammen som et team, står vi langt stærkere, end hvis vi arbejder hver for sig. På samme måde vil vi gerne have et tæt samarbejde med vores kunder og sammensætte et team, der finder den mest optimale løsning for kunden, bilisterne og APCOA.

Professionalisme

APCOA fremstår som en professionel virksomhed, hvis vi tilbyder en god service og har gode indarbejdede værdier, rutiner og kompetencer. Derfor lægger vi stor vægt på, at alle medarbejdere har de nødvendige kompetencer og udfører et professionelt arbejde.
F.eks. har parkeringsvagterne gennemført APCOAs interne vagtuddannelse, de bærer altid uniform og har den nyeste teknologi til rådighed. APCOA har endvidere sin egen kundeserviceafdeling, der varetager alle forhold vedrørende behandling af henvendelser fra bilister via veludviklede IT-systemer.

Troværdighed

For at drive en seriøs parkeringsvirksomhed er det vigtigt, at APCOA og vores medarbejdere er troværdige overfor vores kunder, bilisterne og omgivelserne i øvrigt. Troværdigheden starter hos APCOA og derfor gennemfører vi løbende tiltag, der øger tilliden til, at APCOA administrerer parkeringsanlæggene korrekt. Vi fokuserer på at øge kvalitetskravene i alle led i virksomheden og indarbejde disse øgede krav hos vores medarbejdere.

Innovation

Vi har konstant fokus på at forbedre mulighederne og servicen i forbindelse med parkering. Vi fokuserer løbende på at forbedre vores service og processer og i den forbindelse forsøger vi altid at udnytte de nyeste IT-teknologier indenfor parkeringsudstyr til gavn for både kunderne og bilisterne. Senest har vi udviklet appen APCOA FLOW til smartphones, som bilisterne kan anvende til betaling for parkering - apcoaflow.apcoa.dk.

Ledige stillinger

Har du lyst til at være en del af Europas førende parkeringsselskab? Se om der er en ledig stilling der passer til dig.

Ledige stillinger