APCOA PARKING Danmark A/SAPCOA PARKING Danmark A/S

Parkeringsvagt i APCOA PARKING

Parkeringsvagt

Du udfører arbejdet på stedet og er vores ansigt udadtil. Du er den vigtigste del af vores kundevendte services, og arbejder selvstændigt og fleksibelt. Hvis man skal være parkeringsvagt hos APCOA PARKING, skal man derudover gerne kunne genkende sig selv i nedenstående:

"Altid beredt" - som en god spejder, så har du altid godt styr på dit udstyr og din uniform. Man skal være et ordensmenneske, som kan lide at være forberedt og at indgå klare og tydelige aftaler. En god parkeringsvagt er altid vågen og hjælpsom.

"Styrke" - som parkeringsvagt skal man være forberedt på at blive udsat for lejlighedsvise ukvemsord, men man skal også være bevidst om sin rolle som et hjælpsomt kontaktpunkt for dem som parkerer på vores arealer. Balancen herimellem kræver personlig styrke.

"Fokus" - vores parkeringsvagter har som primær opgave at udføre parkeringskontrol, og sikre at parkeringsreglerne overholdes. Overholdes disse ikke, udstedes et kontrolgebyr. En normal arbejdsdag byder på mange forskellige oplevelser og masser af frihed under ansvar, men vi forventer, at du har fokus på opgaven og kommer effektivt og vidt omkring i løbet af en arbejdsdag.

"Interesse" - du skal ville gøre et godt stykke arbejde og have et ønske om at være en god kollega og repræsentant. Vi har mange medarbejdere, som tager ansvar for og tager sig af vores parkeringsarealer og du skal kende værdien af at gøre sig umage.

Frihed under ansvar

Frihed under ansvar

49-årige Søs har snart 15-års jubilæum som parkeringsservicemedarbejder hos APCOA PARKING/Europark og elsker sit arbejde – også selvom hun indimellem må lægge ører til lidt af hvert

Læs mere

Hyppigt stillede spørgsmål og jobbet som parkeringsvagt

Herunder har vi samlet de hyppigst stillede spørgsmål til det at være parkeringsvagt i APCOA PARKING/EuroPark Parkeringskontrol.

Bestemmer jeg selv, hvornår jeg vil arbejde?

Du vil naturligvis få indflydelse på din vagtplan. Dog skal vagtplanen altid først og fremmest afstemmes med kundens behov, men derudover også de ønsker og behov, som virksomheden og de øvrige kollegaer har.

APCOA PARKING Danmark A/SAPCOA PARKING Danmark A/S
Kræver det nogen uddannelse at blive parkeringsvagt?

Der stilles ikke krav til en uddannelse inden ansættelsen, men alle nyansatte bliver sendt igennem vores interne uddannelsesforløb, bestående af teoretisk og praktisk oplæring. Ud over den obligatoriske interne uddannelse vil du også skulle deltage i et kursus om konflikthåndtering.

Det er ikke et krav eller en forventing, at man har gennemført "Basisuddanelse for P-vagter" som tilbydes som arbejdsmarkedsuddannelse, men det vil betragtes som et plus i rekrutteringsprocessen.

APCOA PARKING Danmark A/SAPCOA PARKING Danmark A/S
Hvis jeg bliver ansat, bliver jeg så provisionslønnet?

Nej - Hos EuroPark Parkeringskontrol er du ikke provisionslønnet. APCOA PARKING Danmark og dermed EuroPark Parkeringskontrol er medlem af den danske brancheforening - Danske Private Parkeringsselskabers Brancheforening. Som medlem af brancheforeningen skal APCOA PARKING Danmark / EuroPark Parkeringskontrol overholde en række regler - herunder at parkeringsservicemedarbejderne skal være fast aflønnet og ikke må modtage provision eller anden form for incitamentsaflønning.

APCOA PARKING Danmark A/SAPCOA PARKING Danmark A/S
Er EuroPark Parkeringskontrol medlem af brancheforeningen?

Ja - APCOA PARKING Danmark og dermed EuroPark Parkeringskontrol er medlem af den danske brancheforening - Danske Private Parkeringsselskabers Brancheforening

Som medlem af brancheforeningen skal APCOA PARKING Danmark og EuroPark Parkeringskontrol overholde en lang række regler - blandt andet følgende: 

- Parkeringsservicemedarbejderne skal have en ren straffeattest. 

- Parkeringsservicemedarbejderne skal ved ansættelsen modtage grundig instruktion vedrørende parkeringsreglerne, arbejdets udførelse mv. og skal under ansættelsen løbende deltage i relevante interne eller eksterne kurser eller anden form for fyldestgørende efter- og videreuddannelse. 

- Parkeringsservicemedarbejderne skal under udførelsen af deres funktioner altid være iført uniform og skal bære id-kort, der skal forevises på anmodning. 

- Parkeringsservicemedarbejderne skal være fast aflønnet og må således ikke modtage provision eller anden form for incitamentsaflønning.

APCOA PARKING Danmark A/SAPCOA PARKING Danmark A/S
Hvad er timelønnen?

Timeløn: 161,10 kr. plus tillæg for aften og weekender.

TILLÆG:
Aftentillæg: 32,10 kr. pr. time
(Ved arbejde mellem kl. 18:00 og 06:00)

Weekendtillæg: 43,08 pr. time
(Ved arbejde på lørdage efter kl. 15:00 samt søn- og helligdage)

(Der tages forbehold for ændringer og tastefejl)

PENSION:
Udover lønnen er der arbejdsgiverbetalt pension på 8%.

APCOA PARKING Danmark A/SAPCOA PARKING Danmark A/S
Følger EuroPark Parkeringskontrol overenskomsten?

Ja - EuroPark Parkeringskontrol har overenskomst med VSL og vi følger naturligvis den gældende overenskomst. 

APCOA PARKING Danmark A/SAPCOA PARKING Danmark A/S
Kan jeg få flere arbejdstimer, end dem der er opslået i stillingsannoncen?

Nej - Som udgangspunkt kan du ikke forvente flere timer end det, der er anført i stillingsannoncen.

APCOA PARKING Danmark A/SAPCOA PARKING Danmark A/S
Skal jeg have en ren straffeattest?

Ja. Ved en evt. jobsamtale vil vi bede om at se din straffeattest. Du skal derfor medbringe straffeattesten ved en eventuel jobsamtale eller du kan vælge af fremsende den sammen med din ansøgning.

APCOA PARKING Danmark A/SAPCOA PARKING Danmark A/S
Får jeg en uniform?

Ja - Det er vigtigt, at parkeringsservicemedarbejderne er synlige og opfattes af bilisterne som en del af servicen på parkeringspladserne. Udover en uniform vil du også blive udstyret med et ID-kort, som du altid skal have på dig når du arbejder. Derudover får du selvfølgelig også det nødvendige udstyr til at kunne foretage parkeringskontrol.

APCOA PARKING Danmark A/SAPCOA PARKING Danmark A/S
Kan jeg blive ansat selvom jeg er på efterløn, førtidpension, pension eller i flex job?

Ja - Alle ansøgninger behandles lige og ansættelser sker efter kvalifikationer, erfaring og efter behovet. Ansættelse kræver ren straffeattest, som du skal kunne aflevere sammen med din ansøgning.

APCOA PARKING Danmark A/SAPCOA PARKING Danmark A/S

Ledige stillinger

Har du lyst til at være en del af Europas førende parkeringsselskab? Se om der er en ledig stilling der passer til dig.

Ledige stillinger