APCOA PARKING Danmark A/SAPCOA PARKING Danmark A/S

Parkeringsvagt i APCOA / EuroPark

Parkeringsvagt hos EuroPark

Som parkeringsvagt hos os, får du et arbejde, hvor der er højt til loftet og en masse frisk luft i løbet af din arbejdsdag. Dine arbejdsopgaver vil hovedsageligt bestå i at udføre parkeringskontrol på vores parkeringsarealer og hjælpe bilister, som har spørgsmål til deres parkering.

Du vil gennemgå et internt uddannelsesforløb, og blive tilknyttet en kontaktperson, der vil hjælpe dig godt i gang med at finde tryghed i opgaveløsningen, og hvordan du bedst servicerer bilister, der benytter vores parkeringsarealer.

Stillingen er ideel for dig, som trives med en rutinepræget hverdag og holder af at være udenfor i alt slags vind og vejr, både sommer og vinter. Du er arbejdsvillig og trives med at være fysisk aktiv, da arbejdet indebærer, at du får gået og cyklet en del, når du skal bevæge dig mellem de forskellige parkeringsarealer. Derudover er det vigtigt, at du er en rummelig og fordomsfri person, der formår at holde hovedet koldt, selv når du står overfor personer, der kan virke ophidsede.

Karakteristika for en parkeringsvagt

Du udfører arbejdet på stedet og er vores ansigt udadtil; du er den vigtigste del af vores kundevendte services. Som parkeringsvagt hos os, skal du kunne genkende dig selv i nedenstående:

"Altid beredt" - som en god spejder, så har du altid godt styr på dit udstyr og din uniform. Du skal være et ordensmenneske, som kan lide at være forberedt og at indgå klare og tydelige aftaler. En god parkeringsvagt er altid vågen og hjælpsom.

"Styrke" - som parkeringsvagt skal du være forberedt på at blive udsat for lejlighedsvise ukvemsord, men du skal også være bevidst om din rolle som et hjælpsomt kontaktpunkt for dem som parkerer på vores arealer. Balancen herimellem kræver personlig styrke.

"Fokus" - din primære arbejdsopgave er at udføre parkeringskontrol og sikre, at parkeringsreglerne overholdes. Overholdes disse ikke, udstedes et kontrolgebyr. En normal arbejdsdag byder på mange forskellige oplevelser og masser af frihed under ansvar, men vi forventer, at du har fokus på opgaven og kommer effektivt og vidt omkring i løbet af en arbejdsdag.

"Interesse" - du skal ville gøre et godt stykke arbejde og have et ønske om at være en god kollega og repræsentant. Vi har mange medarbejdere, som tager ansvar for og tager sig af vores parkeringsarealer og du skal kende værdien af at gøre sig umage.

Parkeringsvagt hos EuroPark
Frihed under ansvar

Frihed under ansvar

49-årige Søs har snart 15-års jubilæum som parkeringsservicemedarbejder hos APCOA / Europark og elsker sit arbejde – også selvom hun indimellem må lægge ører til lidt af hvert

Læs mere

EuroPark

APCOA Holding er vores koncern, og APCOA Danmark er navnet på vores danske virksomhed. Vi er Danmarks og Europas største parkeringsselskab.

Vi tilbyder en række forskellige services og produkter til pladsejere og parkanter, og parkeringskontrol er blot en af de services, som vi tilbyder pladsejere når vi administrerer deres parkeringsanlæg. EuroPark er navnet på vores kontrolafdeling, og vores virksomhed bar det navn fremtil 2013, hvor vi skiftede navn til APCOA PARKING Danmark, for at markere større koncerntilknytning. På baggrund af EuroParks genkendelighed i markedet blev det besluttet, at selvom virksomheden skiftede navn til APCOA bibeholdte vores kontrolafdeling navnet EuroPark, fordi det blot er en ud af flere services, som vi tilbyder.

Opsynet af de parkeringsnalæg, som vi administrerer bliver således udført at vores P-vagter, som alle er fastansatte og ikke modtager nogen form for incitamentsaflønning. Vi er medlem af den danske brancheforerning - Danske Private Parkeringsselskabers Brancheforerning (DPPB) - som sikrer ordnede forhold og overenskomster til vores vagter. Kontrollen af pladsen bliver altid udført at vores uddannede vagter, som er i fuld uniform og til rådighed, hvis parkanterne har nogle spørgsmål til parkering på pladsen.

Hyppigt stillede spørgsmål og jobbet som parkeringsvagt

Herunder har vi samlet de hyppigst stillede spørgsmål til det at være parkeringsvagt i APCOA Danmark / EuroPark.

Bestemmer jeg selv, hvornår jeg vil arbejde?

Du vil naturligvis få indflydelse på din vagtplan. Dog skal vagtplanen altid først og fremmest afstemmes med kundens behov, men derudover også de ønsker og behov, som virksomheden og de øvrige kollegaer har.

APCOA PARKING Danmark A/SAPCOA PARKING Danmark A/S
Kræver det nogen uddannelse at blive parkeringsvagt?

Der stilles ikke krav til en uddannelse inden ansættelsen, men alle nyansatte skal gennemføre vores interne uddannelsesforløb, bestående af teoretisk og praktisk oplæring. Ud over den obligatoriske interne uddannelse vil du også skulle deltage i et kursus om konflikthåndtering.

Det er ikke et krav eller en forventing, at du har gennemført "Basisuddanelse for P-vagter" som tilbydes som arbejdsmarkedsuddannelse, men det vil betragtes som et plus i rekrutteringsprocessen.

APCOA PARKING Danmark A/SAPCOA PARKING Danmark A/S
Hvis jeg bliver ansat, bliver jeg så provisionslønnet?

Nej - Hos EuroPark, er du ikke provisionslønnet. APCOA Danmark, og dermed EuroPark, er medlem af den danske brancheforening - Danske Private Parkeringsselskabers Brancheforening. Som medlem af brancheforeningen har vi forpligtet os til at følge de retningslinjer og standarder, som fremsættes - herunder at parkeringsvagter skal være fast aflønnet og ikke må modtage provision eller anden form for incitamentsaflønning.

APCOA PARKING Danmark A/SAPCOA PARKING Danmark A/S
Er EuroPark medlem af brancheforeningen?

Ja - APCOA Danmark og dermed EuroPark er medlem af den danske brancheforening - Danske Private Parkeringsselskabers Brancheforening.

Som medlem af brancheforeningen har vi forpligtet os til at følge bestemte standarder og retningslinjer såsom:

- Parkeringsvagterne skal have en ren straffeattest.

- Parkeringsvagterne skal ved deres ansættelse modtage grundig instruktion vedrørende parkeringsreglerne, arbejdets udførelse mv. og skal under deres ansættelse løbende deltage i relevante interne eller eksterne kurser eller anden form for fyldestgørende efter- og videreuddannelse.

- Parkeringsvagterne skal under udførelsen af deres funktioner altid være iført uniform og skal bære id-kort, der skal forevises på anmodning.

- Parkeringsvagterne skal være fast aflønnet og må dermed ikke modtage provision eller anden form for incitamentsaflønning.

APCOA PARKING Danmark A/SAPCOA PARKING Danmark A/S
Hvad er timelønnen?

Timeløn: 172,85 kr. plus tillæg for aften og weekender.

TILLÆG:
Aftentillæg: 34,71 kr. pr. time
(Ved arbejde mellem kl. 18:00 og 06:00)

Weekendtillæg: 43,08 pr. time
(Ved arbejde på lørdage efter kl. 14:00 samt søn- og helligdage)

(Der tages forbehold for ændringer og tastefejl)

PENSION:
Udover lønnen er der arbejdsgiverbetalt pension på 10 %.

APCOA PARKING Danmark A/SAPCOA PARKING Danmark A/S
Følger EuroPark overenskomsten?

Ja - EuroPark har overenskomst med VSL og vi følger naturligvis den gældende overenskomst.

APCOA PARKING Danmark A/SAPCOA PARKING Danmark A/S
Kan jeg få flere arbejdstimer, end dem der er opslået i stillingsannoncen?

Nej - Som udgangspunkt kan du ikke forvente flere timer end det, der er anført i stillingsannoncen.

APCOA PARKING Danmark A/SAPCOA PARKING Danmark A/S
Skal jeg have en ren straffeattest?

Ja. Ved en evt. jobsamtale vil vi bede om at se din straffeattest. Du skal derfor medbringe straffeattesten ved en eventuel jobsamtale eller du kan vælge af fremsende den sammen med din ansøgning.

APCOA PARKING Danmark A/SAPCOA PARKING Danmark A/S
Får jeg en uniform?

Ja - Det er vigtigt, at parkeringsvagter er synlige og opfattes af bilisterne som en del af servicen på parkeringspladserne. Udover en uniform vil du også blive udstyret med et ID-kort, som du altid skal have på dig når du arbejder. Derudover får du selvfølgelig også det nødvendige udstyr til at kunne foretage parkeringskontrol.

APCOA PARKING Danmark A/SAPCOA PARKING Danmark A/S
Kan jeg blive ansat selvom jeg er på efterløn, førtidpension, pension eller i flex job?

Ja, alle ansøgninger behandles lige og ansættelser sker efter kvalifikationer, erfaring og efter behovet. Ansættelse kræver ren straffeattest, som du skal kunne aflevere sammen med din ansøgning.

APCOA PARKING Danmark A/SAPCOA PARKING Danmark A/S

Ledige stillinger

Har du lyst til at være en del af Europas førende parkeringsselskab? Se om der er en ledig stilling der passer til dig.

Ledige stillinger